Nelectra's samenwerkingsverbanden


BouwunieBouwunie-rgb

Het Nelectra-lidmaatschap maakt elektro-installatiebedrijven ook automatisch lid bij Bouwunie, de KMO-bouwfederatie.                                                                                                                                               Door deze nauwe samenwerking staan ook de adviesdiensten van Bouwunie permanent tot uw beschikking.

Eén lidgeld dus voor een dubbele dienstverlening!

Volta

Volta is de paritaire organisatie die opleidingen voor werknemers in de elektrosector faciliteert en normering en technologie opvolgt.

Nelectra is één van de stichtende partners en zetelt er in het bestuur.


Wolters Kluwer

Nelectra-leden krijgen korting op de, op het moment van aankoop geldende, verkoopprijs van de publicaties van Wolters Kluwer. 25 naslagwerken zoals 'Veilig werken aan elektrische installaties', 'Bliksembeveiliging' en 'Elektrische kabels en leidingen' bestelt u met korting als u lid bent van Nelectra.

Alia security

Nelectra schenkt bijzondere aandacht aan de gereglementeerde sector van de elektronische alarmen. Mede daardoor zijn wij in de samenwerking ALIA SECURITY gestapt om de belangen van onze alarminstallateurs zowel op nationaal als op Europees vlak te kunnen verdedigen.

Nelectra-leden, beveiligingsondernemer, zijn automatisch ook lid van Alia Security.
 

Vinçotte

Nelectra kan haar leden dankzij de samenwerking met VINCOTTE
gratis volgende dienstverlening aanbieden:

  • Technisch advies in alle vakdomeinen (AREI-wetgeving, EMC, verlichting, databekabeling, PV-installaties, warmtepomptechnologie, brandbeveiliging…) via de Technologische Adviesdienst van Tecnolec. Als NELECTRA-lid woont u de technische Tecnolec-avonden tegen voordeeltarief bij.
  • Inlichtingen over Belgische en Europese normeringen en richtlijnen
  • Leden kunnen ook steeds het meest recente AREI “online” consulteren op deze ledenwebsite