Ondernemerschap

 

Sectorprotocol - coronavirus 

Na de lockdown in maart 2020 naar aanleiding van het coronavirus stelden Nelectra en de sociale partners van het paritair subcomité 149.01 protocollen op voor een veilige heropstart. Deze protocollen bevatten gezondheids- en veiligheidsmaatregelen en voorschriften op voorwaarde waarvan ondernemingen in de elektrosector op een verantwoorde wijze hun activiteiten geheel of gedeeltelijk kunnen heropstarten en kunnen werken met prioriteit voor de gezondheid en veiligheid van uzelf, uw werknemers en klanten.

De sociale partners binnen het paritair subcomité 149.01 steunen zich daarbij op hun jarenlange en uitgebreide kennis van de sector, maar baseren zich bovenal op de sectorspecifieke risicoanalyses. Uiteraard wordt daarbij de hoogste prioriteit gegeven aan de gezondheid en veiligheid van zowel de werkgevers als hun werknemers en klanten/opdrachtgevers. 

Na het afsluiten van het protocol voor de retailsector op 24 april 2020 finaliseerden de sociale partners binnen het paritair subcomité 149.01 op 7 mei 2020 ook een sectorprotocol voor de installatiesector.

Hier vindt u de volledige tekst van zowel het protocol voor de retailsector als het protocol voor de installatiesector.

Tip: Ga na of u in uw bedrijf, winkel of toonzaal best bijkomende maatregelen neemt in bepaalde situaties via de risicoanalyse die Nelectra voor haar leden retailers, keukenbouwers en installateurs ter beschikking stelt.