NELECTRA OPLEIDING: Meten is weten, maar weet u ook wat u meet?

Meten is weten 2018

 

Wat is het netstelsel en hoe gedraagt het zich? Kan het netstelsel op basis van metingen vastgesteld worden? Wat zijn de regels van goed vakmanschap? In welke mate beïnvloeden de hoogspanningsaarding, de nulpuntaarding en de laagspanningsaarding elkaar of zijn ze gescheiden? Welke veiligheidsprincipes moeten toegepast worden?

Na een korte inleiding over de netsystemen worden op verschillende plaatsen metingen en een visuele inspectie op de elektrische installatie uitgevoerd. De lesgever verklaart de vaststellingen en meetwaarden. Nadien worden de meetmethoden en meetwaarden aan een netsysteem gekoppeld.

Voor wie? Installateurs in de residentiële, tertiaire en industriële sector die reeds ervaring hebben met metingen van netstelsels of interesse hebben in deze materie

Kostprijs: 150 euro voor leden en 220 euro voor niet-leden.
Betaling:
- Niet-leden: indien u binnen de maand lid wordt van Nelectra, wordt een deel van het inschrijvingsgeld verrekend.
- U kan deze opleiding betalen via de kmo-portefeuille, kostprijs voor leden is dan 90 euro. Nelectra is een door de Vlaamse overheid geregistreerde dienstverlener met registratienummer: DV.O218503. Voor arbeiders die vallen onder het paritair subcomité 149.01 kan uw bedrijf een opleidingspremie aanvragen bij Vormelek. Premies voor bedienden (PC 200)  kunnen aangevraagd worden bij Cevora.
- Het inschrijvingsgeld is 100% fiscaal aftrekbaar!

 

Datum en tijdstip:
2018-04-19T09:00:00 2018-04-19T17:00:00
Locatie:
Hogeschool Howest lokaal B010
Adres:
Graaf Karel de Goedelaan 5
8500 Kortrijk
Aanmeldperiode:
2018-02-14T09:00:00 2018-04-12T17:00:00

Een opleiding van Nelectra in samenwerking met: