Elektrobarometer herstelt maar nog niet tot op het pre-coronaniveau

De Elektrobarometer veert op. Een score van 99,5 is aanzienlijk beter dan de 97,2 van juni. Na de diepe duik van de voorbije twee kwartalen, zien we dat het herstel vooral voortvloeit uit een toename van het werkvolume van de elektrobedrijven. Gelukkig maar. Van een compleet herstel tot op het niveau van vóór de coronacrisis is evenwel geen sprake. De vooruitzichten voor de komende weken en maanden zijn zelfs minder rooskleurig.

Werkvolume is toegenomen

42% van de elektro-ondernemers heeft nu meer werk dan voor de zomer. 26% heeft het werkvolume in de voorbije weken zien dalen.

Voor de volgende maanden verwacht het gros een status quo. 35% verwacht minder werk, wat niet onmiddellijk een gunstig teken is.

En de rendabiliteit volgt

44% van de elektrobedrijven geeft aan dat zijn rendabiliteit hetzelfde gebleven is. En er zijn net evenveel elektrobedrijven die van een verbetering spreken als van een verslechtering, waardoor deze parameter mooi op het evenwicht balanceert.

Voor de eerstvolgende weken verwacht 24% een vooruitgang en 29% een achteruitgang.

26% zegt vandaag meer te moeten afrekenen met laattijdige betalingen. Bij de meesten is er evenwel sprake van noch een verbetering noch een verslechtering. Ook de concurrentiedruk is weinig volatiel en dat is eigenlijk een verbetering ten opzichte van de vorige kwartalen.

Personeelsbestand quasi stabiel

Net zoals vorige keer ziet de overgrote meerderheid van de elektrobedrijven weinig verandering in het personeelsbestand. Het aantal elektrobedrijven dat is moeten afslanken, is wel sterk verminderd.

15% zegt dat ze in de nabije toekomst met meer personeel zullen werken. 10% ziet het personeelsaantal (verder) inkrimpen.

Elektrobedrijven overwegend optimistisch over eigen bedrijf

51% van de elektrobedrijven is optimistisch over de algemene toestand van het eigen bedrijf. Dat zijn er een pak meer dan vorige keer. Slechts 12% is ontevreden.

59% is neutraal tot tevreden over de economie in het algemeen. Niet echt overweldigend veel maar toch beter dan vorige keer. 41% is somber gestemd. Dat is 4 op 10 en dus niet weinig.

De elektrobarometer wordt sinds 2010 opgemaakt en is dé conjunctuurindicator voor de Vlaamse kmo bedrijven en zelfstandige ondernemers uit de elektrosector, zowel installateurs als handelaars. Een waarde boven index 100 wijst op een positief evoluerende conjunctuur, waarden onder index 100 op een negatieve evolutie. De jongste bevraging bij een vast, representatief panel gebeurde in september 2020.