O(DE)NTMOETING: INZICHTEN ENERGIE-, KLIMAATBELEID EN COMMUNICATIE

Drie topsprekers delen hun inzichten over energie- en klimaatbeleid en communicatie:

  • Manon Janssen (CEO Ecorys en Klimaatregisseur Antwerpen): 

Nederland <–> Vlaanderen in energiebeleid

Manon Janssen zal toelichten hoe in Nederland de energietransitie aangepakt wordt op beleidsniveau. Wat is de rol van de Topsector Energie en van een organisatie als GroenvermogenNL?

Wat doet het beleid beter in Nederland dan in Vlaanderen/België? Maar ook, wat kan Nederland leren van ons? (salderen bijvoorbeeld geraakt maar niet afgeschaft bij onze noorderburen).

Tenslotte zal Manon Janssen ook haar licht laten schijnen op de meerwaarde van organisaties als NVDE in Nederland en ODE in Vlaanderen.

  • Professor Valerie Trouet (Wetenschappelijk directeur Belgisch Klimaatcentrum/professor aan de University of Arizona )

Van klimaatwetenschap naar klimaattransitie

Professor Valerie Trouet zal de werking van het klimaatcentrum toelichten en de bijdrage aan het Belgische klimaatbeleid schetsen. In het werk van het instituut zien we natuurlijk wetenschap, maar ook sociale en culturele aspecten. Wat is de filosofie daarachter? Welke boodschappen heb je voor een organisatie als ODE, die duurzaamheid in het DNA heeft en inzet op 100% hernieuwbare energie als missie?

  • Professor Tim Smits (KULeuven)

Hoe ‘verkoop’ je positief klimaatgedrag aan de burger?

Professor Smits belangrijkste onderzoeksfocus ligt op overtuigings- en marketingcommunicatiedynamieken die te maken hebben met gezondheid en/of empowerment van consumenten en hoe deze worden beïnvloed door situationele verschillen of manipulaties. Hij zal zijn licht laten schijnen op de redenen waarom het zo moeilijk is om mensen tot acties op klimaatvlak en energiebesparing aan te zetten. Ook het feit dat de (sociale) media sterk gepolariseerd zijn over een thema als de energietransitie kan hij vanuit zijn wetenschappelijke achtergrond duiden. Welke tips heeft hij voor een organisatie als ODE, die mede als missie heeft om het draagvlak van de energietransitie te versterken?

Programma: 

13u00: Ontvangst
13u30: Verwelkoming Johan Thiers (Directeur duurzaamheid KBC België)

13u40: Presentatie Manon Janssen (CEO Ecorys en Klimaatregisseur Antwerpen)
14u10: Q&A

14u20: Presentatie prof. Valerie Trouet (Wetenschappelijk directeur Belgisch Klimaatcentrum/professor aan de University of Arizona )
15u50: Q&A

15u00: Koffiepauze

15u30: Presentatie prof. Tim Smits (KULeuven)
16u00  Q&A

16u10: Panelgesprek (Manon Janssen, Prof. Valérie Trouet, Prof. Tim Smits, Johan Tiers). Moderator: Filip Lesaffer

16u40: Receptie met een hapje en een tapje

SCHRIJF IN

Datum en tijdstip:
2024-04-26T13:00:00 2024-04-26T17:00:00
Locatie:
KBC
Adres:
Havenlaan 2
1080 Brussel
Aanmeldperiode: